InterBündnis

10-Punkte-Programm der Internationalistischen Liste / MLPD auf türkisch

Koordinierungsgruppe | 05.05.2024
  1. Küresel Çevre Felaketi Yerine Gerçek Sosyalizm Avrupa genelinde, küresel iklim felaketini inkâr edenler oy pusulasında yer alıyor. Petrol tekelleri tarafından finanse edilenler "iklim histerisi”nden bahsederek, aşağılayıcı bir şekilde, bilimsel bulguları reddediyor ve çevre koruma ile istihdamı birbirine karşı kullanıyorlar. Seçim kampanyasına "Küresel çevre felaketi başladı!" kitabıyla giriyoruz. Durumun ciddiyetine karşı gözlerimizi kapatamayız. Çünkü; küresel ısınma, buzulların erimesi, türlerin yok olması söz konusudur. Biyosferimizin bazı bölümleri geri dönüşü olmayan kendi kendini yok etme süreçlerine girmiştir. İnsanlığın varlığı tehdit altındadır. Bunun başlıca sorumlusu, azami kâr için insanları ve doğayı sömüren uluslararası finans kapitaldir. Ancak paniğe gerek yok! İyi düşünülmüş bir planımız var: Acil önlemler ve gerçek sosyalizm altında insanlığın kurtuluşu için mücadele ediyoruz!

  2. İklim İnkarcıları ve Çevreyi Kirletenler Yerine Gerçek Çevre Koruması! Zaman çok önemli. Avrupa, sanayileşmenin başlangıcına kıyasla şimdiden 2,3 derece ısındı. Kuraklıklar, orman yangınları ve aşırı hava olayları daha önce görülmemiş boyutlara ulaşıyor. AB, "Yeşil Anlaşma" ile kendisini yeşil bir model öğrenci olarak sunuyor. Gaz ve nükleer enerji santrallerine ve gerici ticaret ortaklarına yeşil renkli açık çek veriyor. Oysa AB kirli kaya gazı (fracking) gazı ithalatını üç katına çıkarmıştır. Tekeller için en az 350 milyar Avro'luk sübvansiyon ayrılmış! Kitleler için maliyetler giderek artıyor. Söz verilen iklim parası hükümetin Bermuda Şeytan Üçgeninde kayboldu. İşte bu kadar çok kişi çevre korumaya karşı seferber ediliyor! Talebimiz: Şirketlere, tekellere ve zenginlere gerçek çevre koruma önlemlerini finanse etmek için çevre vergisi getirilsin. Kitlelerin rahatlaması için ücretsiz toplu taşıma ve diğer önlemler sağlansın.

  3. Emperyalist AB'ye Karşı İsyan! Eğer AB gerçekten bir demokrasi projesi olsaydı, önemli kararların çoğu seçilmemiş AB Komisyonu tarafından alınır mıydı? Kitlelere patronluk tasarlayarak, 30,000'den fazla bürokrat kendilerini zenginleştirir miydi? Bayer kanserojen glifosata izin verilmesini sağlayabilecek ve otomobil şirketleri emisyon standartlarının sıkılaştırılmasını engelleyebilecek miydi? AB, 2. Dünya Savaşından sonra anti-komünist bir ekonomik blok olarak ortaya çıktı. Bugün Afrika ve Asya'daki insanları ve doğayı yeni sömürgecilik temelinde sömüren ve dünya egemenliği için yarışan küresel bir emperyalist ittifaktır. Emperyalist AB'ye karşı isyan haklıdır ve soldan gelmelidir!

  4. AfD ve Tüm Faşist Örgütler ve Propagandaları Yasaklansın! AfD, AB'ye karşı duyulan haklı hoşnutsuzluğu gerici kanallara yönlendirmek istiyor. Onlar çevre yıkımını, anti-komünizmi, ırkçı bölünmeyi savunuyor ve emek karşıtıdırlar! "Önce ülkemiz!" diye bağırırken, "Önce Alman kapitalistleri!" demek istiyorlar. Peki kapitalistler AB'de olmadıklarında daha sosyal ve barışçıl mı olacaklar? Eğer bu yönelim hâkim olursa, Avrupalı işçiler bir kez daha birbirlerine karşı savaşa gönderilecekler. Bizimle değil! AfD giderek daha fazla faşist bir partiye dönüşüyor. AfD, 1945 Potsdam Anlaşmasına göre derhal yasaklanmalıdır ve yasaklanabilir de.

  5. Silah Sevkiyatına Hayır! Dünya çapında 100'den fazla savaş devam ediyor. Nobel Barış Ödülüne sahip AB, silahlanmaya 440 milyar Avronun üzerinde para harcıyor. Sadece Almanya ve Fransa 25 ülkede asker konuşlandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna'ya kara birlikleri göndermekten bahsediyor. İsrail hükümeti 7 Ekim'i Gazze'de acımasız bir soykırım için bahane olarak kullanıyor. ICOR olarak diyoruz ki: "İslamcı güçlerin siyasi ve ideolojik alternatiflerine yönelik eleştirilerimize rağmen Filistin direnişini temelden destekliyoruz". Dünya savaşı tehlikesine, Emperyalist Rusya ve NATO gibi tüm emperyalistlere karşı aktif direniş. Silah sevkiyatına hayır! Gazze'deki soykırımı ve Alman hükümetinin suç ortaklığını durdurun!

  6. İşçiler Saldırıya Geçiyor! Bahar aylarında Avrupa'da işçiler kendilerine güvenle grevlerle sokaklara döküldü. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler yıkımlara karşı sokaklara döküldü. Ulus ötesi ekonomik ve siyasi kitlesel mücadeleler doğum sancısında! MLPD devrimci bir işçi partisidir. Üyelerinin ve önderliğinin çoğunluğu işçilerden oluşmaktadır. Evrensel ve eksiksiz bir yasal grev hakkı talep ediyoruz. Tüm ücret karşılığında haftada 30 saat çalışma için, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda savaş kışkırtıcılığına, faşizme ve çevre yıkımına karşı grevler için. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler, ilerici aydınlar, gençler ve kadınlarla işçiler birlikte saldırıya geçerse onları kim durdurabilir?

  7. Sosyalizm Kuşağı! Kapitalizm insanlığın hiçbir sorununu çözemez. AB, alternatifini karalamak için sosyalizmi/komünizmi "terörizmin" kaynağı olarak gösteriyor. Esrarın yasallaştırılmasında olduğu gibi, gençler arasında cinsiyetçiliği, beklentisizliği ve uyuşturucu bataklığını yayıyorlar. Ancak sis perdesi kampanyaları ve anti-komünist düşünce yasakları etkisini kaybediyor! Gerçek sosyalizm, insanların ve doğanın sömürülmesi yerine sosyalist bir döngüsel ekonomi, rekabet ve emperyalist savaşlar yerine uluslar arasında dostluk demektir. Gerçek sosyalizm, özverili bir şekilde işçilerin çıkarlarını temel alan proleter düşünce tarzına dayanır. Günümüzün sömürücülerinin, savaş çığırtkanlarının ve çevre suçlularının bastırılması, buna hizmet eden politikacıların ve memurların kontrol altına alınması, kitlelere demokrasi. Bunlar, Doğu Almanya'da olduğu gibi sosyalizme revizyonist ihanetten çıkarılacak temel derslerdir. Son kuşak değil, geleceğin kuşağı biz olalım!

  8. Kitlesel Yoksullukla Mücadele! AB'de milyonlarca insan, rekor enflasyon, patlayan kiralardan dolayı yoksul! Özellikle bekar anneler ve emekliler bundan daha çok etkileniyor. Tekellerin hizmetinde hareket ettiği için, AB'nin yoksullukla mücadele planları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Avrupa'nın en büyük 500 şirketi 2023 yılında işçilerin sömürülmesinden 808 milyar Avro kâr elde etti. Her zaman zenginler ve yoksullar mı olacak? Egemen sınıflar en fazla bunun hayalini kuruyor. Kahrolsun kitlesel vergiler; büyük şirketler, yüksek gelirliler ve büyük servetleri artan oranla vergilendirilsin! Ücret artışları için bağımsız grevler! Vatandaşlık ödeneği arttırılsın! Sosyalizmde, kazanılan zenginlik tüm insanlığın yararına ve insan ile doğanın birliği için kullanılır.

  9. Mültecilerle Değil, Kaçış Nedenleriyle Mücadele Edin! AB, özellikle Afrika'da geçim kaynaklarını mahvediyor ve ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlara karşı mücadele ediyor. Akdeniz’de 2014 yılından bu yana 30.000 insan boğularak hayatını kaybetti. AB sınırlarda yasadışı geri itmeler gerçekleştiriyor, gözaltı merkezleri inşa ediyor ve diktatörlerle göç anlaşmaları imzalıyor. Gerici kampanyalar korkuları ve ırkçı çekinceleri körüklüyor. Oysa göç olmasaydı Avrupa uluslarının hiçbiri asla var olamazdı! Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'nin baltalanmasına hayır! En başından itibaren çalışma hakkı için. İnsan hakları için, çevrenin daha fazla tahrip edilmesine karşı ve yeni iş ve eğitim alanlarının yaratılması için verilen mücadele birbirine bağlıdır.

  10. Her Oy Önemlidir! Çok sayıda hareket, burjuva parlamentarizminin değirmenleri tarafından ehlileştirildi. Biz, parlamentoyu emek, kadın, gençlik ve çevre hareketlerinin sözcüsü olarak kullandığımızı ve hiçbir kişisel menfaati kabul etmediğimizi kanıtladık. 10,000 avroluk bir parlamenter maaşı diyeti mi? Hepsini bağışlarız. İttifakımızdan alabileceğimiz en fazla ortalama bir kalifiye işçi maaşıdır. Oyunuzu, sözde daha az kötü olana vermeyin. Enternasyonalist Liste / MLPD'ye oy verin ki, böylece birlikte gerçekten bir fark yaratabilelim!